zobrazitskrýt filtr

Zpracování osobních údajů zákazníků VISTA car

Procesy zpracování a zabezpečení osobních údajů, které společnost VISTA car s.r.o. shromažďuje a dále zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, jsou podrobně popsány v dokumentu Zpracování osobních údajů zákazníků VISTA car (ke stažení v pdf).

Získané osobní údaje používáme primárně pro sdělování informací a obchodních sdělení vztahujících se k předmětu našeho podnikání. Sekundárně pro zasílání marketingových sdělení, aktualit a zajímavostí.
Žádost o úpravu, vymazání nebo jiné změny osobních údajů nám zašlete na personal@topcentrumcar.cz

Internetové stránky

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.